[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 6: Một số sự kiện ở trường em

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 6: Một số sự kiện ở trường em lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Nối hình với ô chữ phù hợp

Trả lời:


Câu 2. Nhớ lại một sự kiện đã được tổ chức ở trường em và hoàn thành sơ đồ sau. Tô màu vào ô có hoạt động mà em thích nhất.

Trả lời:

  • Hs liên hệ trường nơi em học xem tổ chức những hoạt động gì và điền vào sơ đồ

Mẫu:


Câu 3. Đặt tên cho bức hình sauu. Viết ra những hoạt động mà em muốn tham gia trong sự kiện đó.

Tên bức hình:...........................................................................................
Những hoạt động em muốn tham gia: .....................................................

Trả lời:

  • Tên bức hình: Ngày hội môi trường
  • Những hoạt động em muốn tham gia: dọn dẹp vệ sinh, quét rác, ...

Câu 4. Đánh dấu V vào ô trống chỉ hành vi nên làm, dấu x vào ô trống chỉ hành vi không nên làm trong hình sau:


Trả lời:  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021