[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 28: Phòng tránh thiên tai rủi ro

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 28: Phòng tránh thiên tai rủi ro lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Nối các việc làm ở cột A với thời gian thực hiện phù hợp ở cột B.

Trả lời:


Câu 2. Quan sát hình gợi ý và viết vào chỗ (..) dưới mỗi hình chỉ những việc gia đình em nên làm khi nghe tin sắp có bão xảy

Trả lời:

  1. Dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn
  2. Xem ti vi thường xuyên để cập nhật tin tức
  3. Chặt dọn cây cối xung quanh nhà
  4. Chuẩn bị đồ dùng để phát sáng và dụng cụ y tế

Câu 3. Viết vào chỗ (...) cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Nếu có mặt tình huống trên em sẽ..........................................................

Trả lời:

  • Nếu có mặt tình huống trên em sẽ quay lại giúp bạn, che mưa cho bạn và dìu bạn cả 2 cùng về nhà

Câu 4. Tìm và tô màu đường đi giúp gia đình bạn Tú đến được nơi an toàn khi có lũ.

Trả lời:

  • HS tự tô màu

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021