[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Quan sát tranh và chọn đáp án phù hợp để hoàn thành Sơ đồ các thế hệ trong gia đình bạn Lan.

Sơ đồ các thế hệ gia đình bạn Lan

Trả lời:

Câu 2. Tô màu và đặt tên cho bức hình sau

Trả lời:

  • HS tự tô
  • Gợi ý đặt tên: gia đình hạnh phúc

Câu 3. Viết dấu + vào O ở hình chỉ hành động em đồng tình, viết dấu - vào o ở hình chỉ hành động em không đồng tình.

Trả lời:


  • 63 lượt xem