[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 11: Tham gia an toàn giao thông

  • 4 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 11: Tham gia an toàn giao thông lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Xếp các biển báo giao thông dưới đây vào cột phù hợp và viết tên gọi của biển báo đó theo bảng bên dưới.

Trả lời:

Biển báo chỉ dẫnBiển báo cảnh báoBiển báo cấm
2 ,63 , 71, 4 , 5

Câu 2. Đánh dấu V vào ô trống chỉ hành vi đúng

Trả lời:

Câu 3. Em sẽ khuyên gì cho các nhân vật trong mỗi hình sau? Nối mỗi hình vẽ với lời khuyên phù hợp.

Trả lời:Câu 4. Hình nào vẽ bạn Nơm đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn? Vì sao? Viết vào chỗ (...) câu trả lời của em.

Trả lời:

  • Hình 5 Nam đội đúng vì bạn đội đúng chiều của nón và có cài quai nón bảo hiểm an toàn

Câu 5. Quan sát các hình gợi ý để giải ô chữ

Trả lời:
1. THẮT DÂY AN TOÀN

2. ĐI ĐÚNG PHẦN ĐƯỜNG

3. KHÔNG VƯỢT ĐÈN ĐỎ

4. MẶC ÁO PHAO

5. XẾP HÀNG

6. ĐƯỜNG CẤM


  • 366 lượt xem