[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 19:Cơ quan vận động

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 19:Cơ quan vận động lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Điền số vào chỗ (...) sao cho tên gọi phù hợp với vị trí của mỗi xương hoặc khớp xương trong hình (theo mẫu).

Trả lời:

Câu 2. Viết lên cơ vào chỗ (...) sao cho phù hợp với vị trí trong hình (theo mẫu).

Trả lời:

Câu 3. Nhờ có cơ quơn vận động, chúng ta có thể làm được những việc gì? Quan sát hình và viết những chữ cái còn thiếu vào ô chữ để trả lời cho câu hỏi trên.

Trả lời:

  1. DI CHUYỂN
  2. ĐỨNG THẲNG
  3. HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
  4. ĂN UỐNG
  5. VIỆT BÀI

Câu 4. Tô màu đỏ cho các cơ có trong hình sau. Khi chúng ta co và duỗi tay, cơ thay đổi như thế nào? Viết vào chỗ (...) câu trả lời của em.

Trả lời:

  • HS tự làm

  • 90 lượt xem