[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 9: Ôn tập chủ đề trường học

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 9: Ôn tập chủ đề trường học lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Viết câu trả lời phù hợp vào chỗ (...)

Trả lời:

  • Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày : 20 - 11
  • Em sẽ cố gắng học thật nhiều điểm 10 để tặng cô
  • Em đã tham gia vào đội múa văn nghệ của trường để biểu diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Câu 2. Vẽ mặt cười vào O hÌnh chỉ việc làm em đồng tình, vẽ mặt buồn vào vào O ở hình chỉ việc làm em không đồng tình.

Trả lời:


Câu 3. Nối hình với ô chữ phù hợp

Trả lời:


Câu 4. Đánh V vào ô trống trước câu trẻ lời để chỉ cách ứng xử của em trong tình huống sau:

...Kệ bạn, không quan tâm.

...Mách cô giáo.

...Khuyên ngăn các bạn.

Trả lời:
Đáp án đúng:

  • Khuyên ngăn các bạn.

  • 93 lượt xem