[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Quan sát hình và giải các ô chữ sau

Trả lời:

  1. Mũi
  2. Khí quản
  3. Phế quản
  4. Phổi trái
  5. Phổi phải

Câu 2. Nối các ô chữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp.

Trả lời:

Câu 3. Chọn từ thích hợp để viết vào chỗ (...).

Nhờ có hoạt động thở của cơ quan ................... mà con người có thể sống được. Khí.................. được đưa vào cơ thể khi .............,khí....... được thải ra khỏi cơ thể khi...............

Trả lời:
Nhờ có hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà con người có thể sống được. Khí ô xi được đưa vào cơ thể khi hít vào,khí các - bo - níc được thải ra khỏi cơ thể khi thở ra

Câu 4. Đoán xem bạn nhỏ trong hình sẽ nói gì? Viết ra dự đoán của em vào chỗ (...).

Trả lời:

  • Mình thấy có rất nhiều lông mũi trong mũi nên bụi sẽ bị cản lại khi ta hít vào

Câu 5. Nối các chấm để tạo thành một bức hình hoàn chỉnh. Vẽ đường đi của không khí ở cơ quan hô hấp có trong bức hình.

Trả lời:

  • Hs tự làm

  • 87 lượt xem