[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Đánh dấu V vào ô trống ở hình chỉ những hoạt động mà em và gia đình đã cùng nhau thực hiện.

Trả lời:

  • Quan sát tranh, xem gia đình em đã từng tham gia hoạt động nào và đánh dấu và ô phù hợp

Câu 2. Tìm và khoanh 5 từ chỉ nghề nghiệp (theo mẫu)

Trả lời:

Câu 3. Nối hình với ô chữ phù hợp

Trả lời:
  • 80 lượt xem