[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 25: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 25: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Quan sát hình và tìm khoanh các từ chỉ tên gọi phù hợp trong bảng chữ dưới đây (theo mẫu).

Trả lời:

Câu 2. Nối các ô chữ với hình vẽ phù hợp (theo mẫu).

Trả lời:

Câu 3. Vẽ mặt cười vào O hình chỉ hành động em đồng tình, vẻ mặt buồn vào O hình chỉ hành động em không đồng tình.

Trả lời:


  • 39 lượt xem