[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Viết vào chỗ (...) tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

Trả lời:

Câu 2. Nối các ô chữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp.

Trả lời:

Câu 3. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ (...)

....................là cơ quan có hình hạt đậu ở hoi bên của..................... Nó giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan.................Nhờ có thận mà cơ thể con người có thể thải các chất dư thừa, ............................. ra ngòai cơ thể dưới dạng .................................

Trả lời:
Thận là cơ quan có hình hạt đậu ở hai bên của cột sống. Nó giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan bài tiết nước tiểu. Nhờ có thận mà cơ thể con người có thể thải các chất dư thừa, độc hại ra ngòai cơ thể dưới dạng nước tiểu

Câu 4. Tô màu các bộ phận của cơ quan bởi tiết nước tiểu có trong hình sau.

Trả lời:

  • HS tự tô màu

  • 37 lượt xem