[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 10: Đường giao thông

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Đường giao thông lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Nối các phương tiện giao thông với loại đường giao thông phù hợp.

Trả lời:

Câu 2. Viết lời giải vào chỗ (..) cho mỗi câu đố sau.

Đường gì mà có đường ray

Xinh xịch tàu chạy đêm ngày bạn ơi?

Là.......................................

Đường gì tàu chạy sóng xô

Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi?

Là.......................................

Trả lời:

Đường gì mà có đường ray

Xinh xịch tàu chạy đêm ngày bạn ơi?

đường ray

Đường gì tàu chạy sóng xô

Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi?

đường thủy

Câu 3. Nỗi các điểm theo thứ tự để được các bức hình hoàn chỉnh. Viết tên phương liện giao thông và tiện ích của chúng vào chỗ (...).

Trả lời:


Câu 4. Viết về một phương tiện giao thông mà em thích nhất

Em thích đi trên ......................

Vì...............................................

Trả lời:

  • Em thích đi trên xe ô tô
  • Vì trên xe ô tô em sẽ không sợ trời nắng hay trời mưa nữa

  • 153 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021