[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

 • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Quan sát hình và nối (theo mẫu)

Trả lời:


Câu 2. Viết tên các loài thực vật, động vật với phù hợp vào chỗ (...) để hoàn thành sơ đồ sau.

Trả lời:

1. Thực vật
- Trên cạn:

 • Cây xoài
 • Cây mít
 • Cây táo

- Dưới nước:

 • Bông sen
 • Bông súng
 • Cây lục bình

2. Động vật:

- Trên cạn:

 • Con bò
 • Con mèo
 • Con trâu

- Dưới nước:

 • Con cá
 • Con bạch tuột
 • Con hải cẩu

- Vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước:

 • Con ếch
 • Con vịt

Câu 3. Tìm và tô màu đường đi để giúp bọn An đến được Thảo Cầm Viên bằng cách đi theo các con vật sống dưới nước.

Trả lời:


Câu 4. Điền số từ 1 đến 4 vào ô trống hình chỉ thứ tự của một câu chuyện. Đặt tên cho câu chuyện và viết vào chỗ (...) điều em học được từ câu chuyện này.

Bài học e học được là ..............................................................

Trả lời:


 • Đặt tên câu chuyện: Bảo vệ môi trường sống động vật quanh ta
 • Bài học e học được là không nên chọc phá nơi sống của động vật, mà hãy cùng nhau chung tay bảo vệ lấy môi trường sống của chúng

 • 106 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021