[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Viết vào chỗ (...) tên các loài cây được trồng ở hai bên đường dẫn vào nhà bạn Nam.

Trả lời:

Tên các loài cây được trồng ở hai bên đường dẫn vào nhà bạn Nam:

  • Bông sen
  • Cây cổ thụ
  • Cây chuối
  • Cây dừa
  • Cây xoài

Câu 2. Nối hình cột A phù hợp hình cột B

Trả lời:


Câu 3. Quan sát các loài cây xung quanh em và viết tên cây vào chỗ (...) ở cột phù hợp.

Trả lời:

Cây sống trên cạnCây sống dưới nước
Cây dừa, cây xoài, cây thông, cây xương rồng, cây cam....Bông sen, bông súng, cây đước...

Câu 4. Nối các điểm theo thứ tự và tô màu để được bức hình hoàn chỉnh. Viết vào chỗ (...) lên cây và môi trường sống của cây đó.

Trả lời:

=> Cây cà chua, sống trên cạn


  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021