Cùng người thân tìm hiểu một vài loại giấy tờ in sẵn có trong gia đình

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân tìm hiểu một vài loại giấy tờ in sẵn có trong gia đình

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Một số loại giấy tờ in sẵn trong gia đình như là: Hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn gửi bưu phẩm,....

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2