Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó?

Bài làm:

Tác phẩm Tấn trò đời của Ban – dắc là một bức tranh miêu tả trung thực sinh động của xã hội Pháp nửa đầu thế kỉ XIX. Ban – dắc đã lột trần được những thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản. Đối lập với giai cấp tư sản giàu có là nhân dân lao động nghèo khổ.

  • 318 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 11