Đáp án câu 1 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái đất (Trang 22- 24 SGK)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào hình 6.1 và kiến thức đã học, hãy xác định khu vực nào trên Trái Đất cho hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần? Nơi nào chỉ một lần? Khu vực nào không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh?

Bài làm:

* Kết hợp với hình 6.1 và kiến thức đã học ta thấy:

- Khu vực có mặt trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần đó chính là khu vực nội chí tuyến (giữa hai chí tuyến Bắc và Nam).

- Khu vực có mặt trời lên thiên đỉnh một lần đó chính là khu vực hai chí tuyến.

  • Ở chí tuyến Bắc mặt trời lên thiên đỉnh ngày 22/6
  • Ở chí tuyến Nam mặt trời lên thiên đỉnh ngày 22/12.

- Khu vực không có mặt trời lên thiên đỉnh đó chính là khu vực ngoại chí tyến.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10