Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 2) Vật lý 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật và cho ví dụ ? Nhiệt năng và nhiệt độ có mối quan hệ như thế nào?

Bài làm:

- Nhiệt năng của một vật bằng tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

- Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng:

+ Thực hiện công

Ví dụ: Cọ xát miếng đồng vào mặt bàn

+ Truyền nhiệt

Ví dụ: Bỏ một cục than đang nóng đỏ vào chậu nước lạnh

- Nhiệt độ của vật càng cao thi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021