Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 14

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

D

Câu 2

C

Câu 22

D

Câu 3

D

Câu 23

A

Câu 4

D

Câu 24

C

Câu 5

B

Câu 25

A

Câu 6

A

Câu 26

B

Câu 7

A

Câu 27

A

Câu 8

A

Câu 28

C

Câu 9

B

Câu 29

D

Câu 10

A

Câu 30

A

Câu 11

C

Câu 31

D

Câu 12

C

Câu 32

B

Câu 13

D

Câu 33

B

Câu 14

A

Câu 34

A

Câu 15

B

Câu 35

A

Câu 16

B

Câu 36

C

Câu 17

B

Câu 37

B

Câu 18

B

Câu 38

C

Câu 19

D

Câu 39

B

Câu 20

B

Câu 40

D

Đáp án chi tiết

Câu 24: Đáp án C: Sơn La

Ta có công suất điện trung bình hằng năm của các nhà máy thủy điện như sau:

Nhà máy thủy điện Trị An 1,7 tỉ Kwh

Nhà máy thủy điện Hòa Bình 8,12 tỉ Kwh

Nhà máy thủy điện Sơn La 10,2 tỉ Kwh

Nhà máy thủy điện Yaly 8385 triệu Kwh

Câu 35: Đáp án A. 3 nhóm với 29 ngành công nghiêp.

Theo cách phân loại hiện nay, thì công nghiệp nước ta có 29 ngành, chia thành 3 nhóm: Công nghiệp khai thác (4 ngành); công nghiệp chế biến (23 ngành); công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (2 ngành)

Câu 39: Đáp án B: Biểu đồ đường

Bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây công nghiệp ở nước ta trong

giai đoạn1990 – 2014. Do đó bạn cần phải xử lí bảng số liệu sang đơn vị %

Áp dụng theo công thức:

Tốc độ tăng trưởng = (giá trị năm sau/giá trị gốc) x 100%

Từ bảng số liệu đã được xử lí, bạn chọn biểu đồ đường để thể hiện.

Một đường thể hiện tốc độ tăng trưởng cây công nghiệp lâu năm

Một đường thể hiện tốc độ tăng trưởng cây công nghiệp hàng năm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021