Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 21

C

Câu 2

B

Câu 22

A

Câu 3

A

Câu 23

A

Câu 4

A

Câu 24

A

Câu 5

C

Câu 25

B

Câu 6

C

Câu 26

A

Câu 7

B

Câu 27

A

Câu 8

B

Câu 28

A

Câu 9

B

Câu 29

A

Câu 10

D

Câu 30

D

Câu 11

A

Câu 31

B

Câu 12

A

Câu 32

B

Câu 13

A

Câu 33

A

Câu 14

C

Câu 34

D

Câu 15

C

Câu 35

B

Câu 16

B

Câu 36

C

Câu 17

A

Câu 37

D

Câu 18

D

Câu 38

D

Câu 19

C

Câu 39

A

Câu 20

B

Câu 40

D

Đáp án chi tiết

Câu 27: Đáp án A. Tiếp giáp lãnh hải

Vùng tiếp giáp lãnh hải của một quốc gia không phải là vùng mà quốc gia đó có đầy đủ mọi thẩm quyền tài phán. Tuy nhiên, trong vùng tiếp giáp lãnh hải của một quốc gia thì các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó có các quyền chủ quyền sau:

  • Ngăn chặn sự vi phạm các luật hay quy định của quốc gia đó về hải quan, tài chính, di cư hay vệ sinh trong phạm vi lãnh thổ hay lãnh hải của mình;
  • Trừng phạt sự vi phạm các luật và quy định trên đây, đã được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ hay lãnh hải của quốc gia đó.

Câu 28: Đáp án A. 60,7 tạ/ha

Ta có công thức tính như sau:

Năng suất lúa = Sản lượng : diện tích

Vậy thì năng suất sản lượng lúa ĐBSH năm 2014 = 6548,5 : 1079,6= 6,07 tấn/ha= 60,7 tạ/ha

Câu 29: Đáp án: A. Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm của nước ta giai đoạn 1990-2014.

Bởi vì: Biểu đồ trên là biểu đồ đường, đơn vị biểu diễn %, cùng vời các đường biểu diễn đều xuất phát từ một điểm đó là 100%. Do đó, nó chắc chắn chỉ có thể là biểu đổ thể hiện tốc độ tăng trưởng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021