Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 28

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – B

Câu 21 – C

Câu 2 – A

Câu 22 – B

Câu 3 – B

Câu 23 – A

Câu 4 – A

Câu 24 – D

Câu 5 – D

Câu 25 – C

Câu 6 – B

Câu 26 – A

Câu 7 – A

Câu 27 – C

Câu 8 – C

Câu 28 – B

Câu 9 – C

Câu 29 – B

Câu 10 – D

Câu 30 – D

Câu 11 – B

Câu 31 – D

Câu 12 – D

Câu 32 – A

Câu 13 – B

Câu 33 – D

Câu 14 – B

Câu 34 – B

Câu 15 – D

Câu 35 – D

Câu 16 – C

Câu 36 – B

Câu 17 – C

Câu 37 – C

Câu 18 – D

Câu 38 – B

Câu 19 – C

Câu 39 – D

Câu 20 – A

Câu 40 – D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021