Đáp án phần Đọc Hiểu Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn lần 27 năm 2017

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
Câu 1. Phong cách ngôn ngữ báo chí;
Câu 2. Những người cha tỉ phú như Pang-Lin, Bill Gates… không muốn để lại nhiều của cải cho con cái vì họ quan niệm rằng:
-Nếu con cháu họ tài giỏi, chúng sẽ tự kiếm được tiền. Nếu chúng kém cỏi thì của cải có sẵn chỉ làm hại thêm (lười biếng, ỷ lại, sa vào các tệ nạn xã hội…).
– Lao động là trách nhiệm của mỗi con người, không chỉ để nuôi sống bản thân mà còn để góp phần thúc đẩy xã hội.
Câu 3. Cần nêu rõ:
-Ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân mình: chịu trách nhiệm về mọi suy nghĩ, hành động, sự trưởng thành về trí tuệ và nhân cách… của chính mình.
-Năng lực để tự chịu trách nhiệm bao gồm: tri thức (hiểu biết về thế giới, kiến thức chuyên môn,…), khả năng lao động, sáng tạo và đạo đức (lòng trung thực, nghị lực sống, quan niệm sống đúng đắn,…).
Câu 4. Học sinh tự lựa chọn câu trả lời, có phân tích, lí giải cụ thể, đúng hướng.

Gợi ý: Có thể đồng tình với với ý kiến văn bản đưa ra vì:

- Mỗi người cần học cách hòa nhập và ứng xử phù hợp với cộng đồng, cần chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình.

- Cha mẹ giúp đỡ con cái hoàn thiện về tri thức và đạo đức, nhưng bản thân mỗi người cần có tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi để hoàn thiện mình hơn....

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021