Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 112 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau:

a) Em muốn xin tiền bố mẹ để mua một quyển sổ ghi chép

b) Em đi học về nhà, nhưng nhà em chưa có ai về, em muốn ngồi nhờ bên nhà hàng xóm để chờ bố mẹ về.

Bài làm:

Đặt câu khiến:

a) Mẹ ơi, mẹ cho con xin tiền để mua một quyển sổ ghi chép nhé!

b) Bác cho cháu ngồi nhờ bên nhà mình một lát để đợi bố mẹ cháu về được không ạ?

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021