Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 9 năm 2022 - Đề 4 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa

Nội dung
 • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng thử sức với Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 9 năm 2022 có đáp án nhằm ôn luyện kiến thức môn Địa 9 đã học và đánh giá năng lực bản thân.

Đề thi Địa lớp 9 học kì 2 năm 2022

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Nước ta có bao nhiêu hòn đảo?

A. 4000.

B. 2000.

C. 3000.

D. 5000.

Câu 2. Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là

A. 2 360km và khoảng 1,0 triệu km2.

B. 3 160km và khoảng 0,5 triệu km2.

C. 3 260km và khoảng 1 triệu km2.

D. 3 460km và khoảng 2 triệu km2.

Câu 3: Ở nước ta hiện nay, khai thác khí thiên nhiên chủ yếu phục vụ cho

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Sản xuất hóa chất cơ bản, chất dẻo.

C. Công nghiệp điện, sản xuất phân đạm.

D. Sản xuất nhựa đường, cao su tổng hợp.

Câu 4: Phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển không phải là

A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.

B. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.

C. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.

D. Phòng chống ô nhiễm biển.

Câu 5: Trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Thành phố Cà Mau.

B. Thành phố Mĩ Tho.

C. Thành phố Cao Lãnh.

D. Thành phố Cần Thơ.

Câu 6: Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?

A. Đà Nẵng.

B. Phú Yên.

C. Ninh Thuận.

D. Khánh Hoà.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy: Kể tên 4 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng giáp biển?

Câu 2 (3 điểm). Trình bày sự phát triển của ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản biển.

Câu 3 (3 điểm). Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002 (Đơn vị: Triệu tấn)

Năm

1999

2001

2002

Dầu thô khai thác

15,2

16,8

16,9

Dầu thô xuất khẩu

14,9

16,7

16,9

Xăng dầu nhập khẩu

7,4

8,8

10,0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

Đáp án đề thi Địa lí 9 học kì 2 năm 2022

I. TRẮC NGHIỆM

1.A

2.C

3.C

4.B

5.D

6.D

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

- Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5 và trang 26, xác định ranh giới vùng Đồng bằng sông Hồng. Kể tên các tỉnh giáp biển: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Câu 2:

* Điều kiện phát triển:

 • Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn.
 • Vùng biển nước ta có hơn 2000 loài cá, trên 100 loài tôm, nhiều loài đặc sản như hải sâm, bào ngư… tạo điều kiện cho đánh bắt hải sản.
 • Ven biển có nhiều vũng vịnh, cửa sông, đầm, phá,…thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

* Tình hình phát triển:

 • Ngành thủy sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.
 • Khai thác thủy sản còn nhiều bất hợp lý, chủ yếu đánh bắt gần bờ.

* Phương hướng phát triển:

 • Ngành thủy sản ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ.
 • Nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh phát triển.
 • Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa công nghiệp chế biến hải sản.

Câu 3:

a. Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CẢU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2002

Đề thi học kì 2 Địa lí lớp 9 có đáp án

b. Nhận xét

Trong thời kì 1999 - 2002

 • Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng, từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).
 • Hầu hết dầu thô khai thác được xuất khẩu. Tỉ lệ dầu thô xuất khẩu trong sản lượng dầu thô khai thác qua các năm.
 • Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng liên tục, từ 7,4 triệu tấn (năm 1999) lên 10,0 triệu tấn (năm 2002).

=> Cho thấy ngành chế biến dầu khí của nước ta chưa phát triển.

Đề thi Địa lý lớp 9 học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận giúp học sinh củng cố, ôn luyện kiến thức môn Địa lí lớp 9 đã được học. Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa mới nhất năm nay do KhoaHoc tổng hợp từ nhiều điểm trường khác nhau trên khắp cả nước giúp học sinh được thử sức với nhiều dạng đề khác nhau và đánh giá năng lực của bản thân.

Tài liệu tham khảo khác