Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 9 năm 2022 - Đề 5 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa có đáp án

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 9 năm 2022 - Đề 5 và thử sức với nhiều mẫu đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa khác nhau.

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 9 năm 2022

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Cây công nghiệp lâu năm nào dưới đây được trồng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Bộ?

A. Cà phê.

B. Điều.

C. Cao su.

D. Hồ tiêu.

Câu 2. Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là

A. Quan tâm tới vấn đề môi trường.

B. Hạn chế phát triển các khu công nghiệp.

C. Tránh làm tổn hại đến ngành du lịch.

D. Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.

Câu 3: Đất phèn tập trung nhiều nhất ở vùng nào của Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Dọc theo các kênh, rạch, sông.

B. Vùng Đồng Tháp Mười, An Giang.

C. Các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.

D. Các vùng dọc ven biển phía Nam.

Câu 4. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Biển và hải đảo.

B. Đất, rừng.

C. Khí hậu, nước.

D. Khoáng sản.

Câu 5: Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

A. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên.

B. Móng Cái đến Vũng Tàu.

C. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.

D. Móng Cái đến Hà Tiên.

Câu 6. Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển nào dưới đây?

A. Nam Trung Bộ.

B. Khu vực Bắc Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Hãy nêu ý nghĩa và các biện pháp của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2 (2 điểm). Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển.

Câu 3 (2 điểm). Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo.

Đáp án đề thi học kì 2 Địa 9 năm 2022

I. TRẮC NGHIỆM

1.C

2.B

3.B

4.D

5.D

6.A

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

- Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long:

  • Hai loại đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn (khỏang 60 % diện tích tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long), với mức độ phèn, mặn khác nhau. Hai loại đất này có giá trị trong sản xuất nông nghiệp với điều kiện phải được cải tạo.
  • Đẩy mạnh cải tạo hai loại đất trên sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, chẳng những ở Đồng bằng sông Cửu Long mà còn cho cả nước.

- Các biện pháp cải tạo:

  • Phát triển thủy lợi để thau chua, rửa mặn.
  • Sử dụng các loại phân bón thích hợp để cải tạo đất.
  • Lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp.
  • Bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn (ven biển) và rừng tràm (vùng trũng phèn).

Câu 2:

- Phát triển tổng hợp là phát triển có sự quan hệ chặt chẽ giữa nhiều ngành, sao cho sự phát triển của một ngành không gây tổn hại hoặc kìm hãm sự phát triển của ngành khác.

- Môi trường biển không bị chia cắt, môi trường đảo dễ bị suy thóai. Do thế, nếu đẩy mạnh, phát triển một ngành không trên quan điểm khai thác tổng hợp, sẽ làm hạn chế sự phát triển của các ngành còn lại.

Câu 3:

Những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.

Đề thi Địa lý lớp 9 học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận giúp học sinh củng cố, ôn luyện kiến thức môn Địa lí lớp 9 đã được học. Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa năm 2022 do KhoaHoc tổng hợp từ nhiều điểm trường khác nhau trên khắp cả nước giúp học sinh được thử sức với nhiều dạng đề khác nhau và đánh giá năng lực của bản thân.

Tài liệu tham khảo khác