Điền nội dung vào bảng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Điền nội dung vào bảng

Bài làm:

Tiêu chí

Đai nhiệt đới gió mùa

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi

Đai ôn đới gió mùa trên núi

Độ cao

+ Ở miền Bắc, độ cao TB dưới 600 – 700 m

+ Ở miền Nam, độ cao TB khoảng 900 – 1000 m

+ Ở miền Bắc, độ cao TB từ 600 – 700 m đến 2600 m

+ Ở miền Nam, độ cao TB từ 900 – 1000 m đến 2600 m

Độ cao từ 2600m trở lên

Đặc điểm khí hậu

Nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 25độC). Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi, từ khô đến ẩm ướt.

Khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25độC, mưa nhiều hơn, độ ẩm tăng.

Khí hậu có tính chất ôn đới, nhiệt độ dưới 15 độ C.

Các loại đất chính

Đất phù sa (chiến 24%) và đất Feralit ở đồi núi (chiếm 6%).

+ Từ 600 – 700 m đến 1600 – 1700 m thuộc nhóm đất Feralit có mùn.

+ Trên độ cao 1600 – 1700 m hình thành đất mùn.

Chủ yếu là đất mùn thô.

Các hệ sinh thái chính

Sinh vật gồm: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh và các hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa (rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá và rừng thưa nhiệt đới khô).

- Từ độ cao 600 – 700m đến 1600 – 1700 m hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim. Rừng xuất hiện nhiều chim, thú có lông dày…

- Trên 1700m hệ sinh thái chủ yếu là rêu, địa y. Xuất hiện các loại cây ôn đới…

Có các loài thực vật ôn đới: Đỗ quyên, Lãnh sam, Thiết sam.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12