Đọc Atlat địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất bazan và đối chiếu với các vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 168 – sgk địa lí 12

Đọc Atlat địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất bazan và đối chiếu với các vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Các vùng đất baxzan ở Tây Nguyên cũng chính là nơi trồng các cây công nghiệp. Cụ thể:

Vùng đất Bazan

Cây công nghiệp

Kon Tum

Cà phê

Plei Ku

Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, bông, thuốc lá, đậu tương, lạc, mía.

Đăk Lăk

Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, bông, mía

Lâm Viên

Cà phê

Mơ Nông

Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, lạc

Di Linh

Cà phê, chè.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021