Điền thông tin về các chính sách của Quang Trung vào bảng sau:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu một số chính sách của vua Quang Trung và tác dụng của các chính sách ấy

Điền thông tin về các chính sách của Quang Trung vào bảng sau:

Lĩnh vựcNội dung các chính sách
Nông nghiệp
Giao thương, buôn bán
Văn hóa, giáo dục

Bài làm:

Chính sách của Quang Trung vào bảng sau:

Lĩnh vựcNội dung các chính sách
Nông nghiệp

Ban "Chiếu khuyến nông" lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá đất hoang

Kết quả: Mùa màng bội thu, tốt tươi

Giao thương, buôn bán

Đúc tiền mới, mở cửa biển, cửa biên giới được tự do buôn bán trong và ngoài nước

Kết quả: Giao thương, buôn bán phát triển nhanh

Văn hóa, giáo dục

Ban hành "Chiếu lập học", lấy chữ Nôm làm chữ quốc gia

Kết quả: Phát triển giáo dục, bảo tồn và phát triển chữ viết dân tộc.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN