Đọc đoạn đối thoại (giữa một em nhỏ A Cổ với một ông già) và trả lời câu hỏi

 • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 20 – SGK) Đọc đoạn đối thoại (giữa một em nhỏ - A Cổ - với một ông già) và trả lời câu hỏi

A Cổ sung sướng chào:

- Cháu chào ông ạ!

Ông vui vẻ nói:

- A Cổ hả? Lớn tướng rồi nhỉ? Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không?

- Thưa ông, có ạ!

(Bùi Nguyễn Khiết)

a. Trong cuộc giao tiếp trên, các nhân vật đã thực hiện bằng ngôn ngữ những hành động nói cụ thể nào ? Nhằm mục đích gì ?

b. Cả ba câu trong lời nói của ông già đều có hình thức của câu hỏi, nhưng có phải các câu đều dùng để hỏi hay không, hay để thực hiện những mục đích giao tiếp khác? Nêu mục đích giao tiếp của mỗi câu.

c. Lời nó của các nhân vật bộc lộ tình cảm, thái độ và quan hệ trong giao tiếp như thế nào ?

Bài làm:

a. Các nhân vật đã thực hiện bằng ngôn ngữ những hành động :

 • Hành động chào (Cháu chào ông ạ !)
 • Hành động chào đáp (A Cổ hả ?)
 • Hành động khen (Lớn tướng rồi nhỉ ?)
 • Hành động hỏi (Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không ?)
 • Hành động trả lời (Thưa ông, có ạ !).

b. Văn bản có ba câu đều viết ở dạng câu hỏi nhưng:

 • Câu (Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không ?) là thực sự để hỏi và A Cổ đã trả lời câu hỏi này.
 • Câu “A Cổ hả ?’’ mang hình thức là câu hỏi nhưng thực chất là chỉ câu chào đáp
 • Câu “Lớn tướng rồi nhỉ ?’’ là một lời khen, do đó A Cổ không trả lời.

c. Lời nói của nhân vật đã chứng tỏ A Cổ và ông già có mối quan hệ khá thân thiết với nhau:

 • Lời của nhân vật A Cổ đối với ông thể hiện sự kính trọng (Thưa ông, ạ).
 • Lời của ông già thể hiện thái độ yêu quý, trìu mến của ông đối với cháu (hả, nhỉ).
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021