Văn bản dưới đây có phải là một văn bản cá nhân hoàn chỉnh không?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 153 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Văn bản dưới đây có phải là một văn bản cá nhân hoàn chỉnh không?

Bài làm:

Văn bản dưới đây không phải là một kế hoạch cá nhân. Vì văn bản trình bày như một thời gian biểu, chưa nêu họ và tên, nơi làm việc học tập của người viết và chưa nêu nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm dự kiến và kết quả đạt được.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021