Lập dàn ý cho các bài văn thuyết minh dưới đây

 • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Lập dàn ý cho các bài văn thuyết minh sau:

1. Giới thiệu một tác giả văn học

2. Giới thiệu một tấm giương học tốt

3. Giới thiệu một phong trào của trường ( hoặc của lớp mình)

4. Trình bày một quy trình sản xuất ( hoặc cá bước của một quá trình học tập)

Bài làm:

1.Giới thiệu về tác giả văn hoc

a. Mở bài

 • Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi (1380 - 1444).
 • Vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học.

b. Thân bài

 • Một vài nét về cuộc đòi của Nguyễn Trãi.
 • Sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi.
 • Các tác phẩm chính.
 • Giá trị nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi.

c. Kết bài

Khẳng định vị trí về tư tưởng cũng như về văn học của Nguyễn Trãi trong lịch sư văn hoá văn học Việt Nam.

2. Giới thiệu một tấm giương học tốt

a. Mở bài: Giới thiệu một số nét chính về tấm gương học tốt: tên, nơi học tập.

b. Thân bài:

 • Hoàn cảnh sống: có khó khăn, hoàn cảnh sống như thế nào?
 • Những thành tích nổi bật về học tập: Cố gắng tích cực học tập ra sao? Những thành tích vươn lên trong học tập là gì?
 • Phương pháp học của bạn: Nêu ra phương pháp học. chia sẻ để mọi nguwoif học tập và noi theo.

c. Kết bài. Nêu cảm nghĩ, nhận xét của mình về tấm gương học tốt

3. Giới thiệu một phong trào của trường (lớp) mình

a. Mở bài

 • Giới thiệu về lớp, về trường mình.
 • Giới thiệu về các hoạt động nôi bật của lớp (của trường) mình như phong trào học tập, phong trào văn nghệ, phong trào thể dục - thể thao, ...

b. Thân bài

 • Nguyên nhân dẫn đến phong trào
 • Diễn biến của phong trào: Bắt đầu như thế nào, phát triển, kết quả ra sao?
 • Ý nghĩa của phong trào : Đã đem lại ý nghĩa gì với nhân dân, đất nước

c. Kết bài

 • Khẳng định lại về sự tác động của phong trào trong lớp (trường)
 • Những bài học rút ra từ phong trào

4. Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập)

a Mở bài: Giới thiệu về việc đọc một tác phẩm tự sự

b. Thân bài

 • Nêu các bước của việc đọc một tác phẩm tự sự: Đọc từng phần.Đọc kết hợp với suy ngẫm? Chú ý đến sự phát triển của các tuyến hân vật và mối quan hệ của các nhân vật trong tác phẩm.
 • Tóm tắt tác phẩm.
 • Tìm ra nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm
 • Ý nghĩa của việc đọc một tác phẩm tự sự.

c. Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa và cách thức đọc một tác phẩm tự sự.

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 1