Bản kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn sơ sài, hãy trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 153 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một bạn bí thư chi đoàn. Bản kế hoạch này còn qua sơ sài, anh (chị) hãy trao đổi để giúp bạn hoàn thiện thêm bản kế hoạch đó.

Bài làm:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỚ CHÍ MINH KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Chi đoàn: đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Trường:

Năm học:

Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00, ngày 25/10/2010

Địa điểm: Phòng học của lớp

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc.

1. Viết dự thảo báo cáo.

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021