Đọc thông tin, hãy: Cho biết các chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền ở cả hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa như thế nào...

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu tình hình kinh tế thế kỉ XVI-XVIII

2.1.Về nông nghiệp

Đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết các chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền ở cả hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa như thế nào
 • Nêu những nét nổi bật về tình hình nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII
 • giải thích vì sao trong nông nghiệp ở Đàng Ngoài bị ngưng trện thì ở đàng Trong lại có phần phát triển

Bài làm:

Các chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền ở cả hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa bằng cách: đẩy mạnh khai thác vùng Thuận - Quảng để củng cố cơ sở cát cứ. Chính quyền tổ chức di dân đi khai hoang, cấp công cụ, lương ăn, lập thành làng, ấp ; tổ chức các hải đội xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những nét nổi bật về tình hình nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII:

Đàng ngoài :

 • Thời Mạc Đăng Doanh no đủ được mùa
 • Khi chiến tranh diễn ra:nông nghiệp bị phá hoại ,mất mùa, đói kém,sa sút nghiêm trọng dân phiêu bạt đói khổ

Đàng trong:

 • Nông nghiệp phát triển rõ rệt ,hình thành tầng lớp địa chủ mới .
 • Đầu thế kỷ XVIII nhân dân bắt đầu bần cùng nhưng ko nghiêm trọng như đàng ngoài

Nguyên nhân trong nông nghiệp ở Đàng Ngoài bị ngưng trện thì ở đàng Trong lại có phần phát triển:

Đàng trong:

 • Các chúa nguyễn có nhiều chính sách khai hoang lập làng.
 • Năm 1698 lập phủ gia định có thêm nhiều làng
 • Đều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp

Trong khi đó đàng ngoài:

 • Chính quyền trịnh ko quan tâm
 • Do chiến tranh kéo dài nông nghiệp bị phá hoại
 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7