Dựa vào kiến thức đã học và hình 13.1, giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực: xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học và hình 13.1, giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực: xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực.

Bài làm:

Lượng mưa phân bố ở các khu vực khác nhau. Cụ thể là:

+ Khu vực xích đạo lượng mưa nhiều nhất do khí áp thấp, nhiệt độ cao, khu vực chủ yếu là đại dương và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc hơi mạnh.

+ Hai khu vực chí tuyến Bắc, Nam mưa ít do khí áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa tương đối lớn.

+ Hai khu vực ôn đới ở hai bán cầu Bắc và Nam mưa trung bình, do khi áp thấp, có gió Tây ôn đới từ biển thổi vào.

+ Hai khu vực cực Bắc và Nam mưa ít nhất, do khí áp cao, do không khí lạnh, nước không bốc hơi lên được.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021