Dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp vế B vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 26 sgk Ngữ văn 6 – tập 2

Dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp vế B vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh:

  • khoẻ như ...
  • đen như ...
  • trắng như ...
  • cao như ...

Bài làm:

Viết tiếp vế B vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh:

  • Khỏe như trâu/ Khỏe như voi/ Khỏe như Trương Phi
  • Đen như than/ đen như cột nhà cháy/ đen như người châu Phi/ đen như củ súng.
  • Trắng như bông/ Trắng như tuyết/ trắng như nàng bạch tuyết.
  • Cao như cây sào/ Cao như cây cau/ Cao như núi.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ Văn 6 mới