Dựa vào sơ đồ trên, hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 125 sgk Địa lí 12

Dựa vào sơ đồ trên, hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài làm:

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp bao gồm:

Nhân tố bên trong

 • Vị trí địa lí: ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí của các cơ sở sản xuất công nghiệp và tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
 • Tài nguyên thiên nhiên: ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, quy định hoạt động sản xuất công nghiệp của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
 • Điều kiện kinh tế - xã hội: ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ( dân cư vừa là nguồn lao động vừa là thị trường tiêu thụ, các trung tâm kinh tế, mạng lưới đô thị tạo cơ sở vật chất kĩ thuật cho sự phát triển của tổ chức lãnh thổ công nghiệp).

Nhân tố bên ngoài

 • Thị trường: ảnh hưởng và chi phối đến hướng sản xuất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
 • Hợp tác quốc tế:
  • Hợp tác vốn đầu tư từ các nước phát triển
  • Chuyển giao kĩ thuật và công nghệ hiện đại
  • Chuyển giao kinh nghiệm quản lí từ các nước phát triển
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12