Dựa vào hình 9.3 hãy nhận xét về hướng di chuyển và tàn suất của bão vào Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào hình 9.3 hãy nhận xét về hướng di chuyển và tàn suất của bão vào Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão?

Bài làm:

*Quan sát vào hình 9.3 ta thấy được:

  • Tùy vào tường thời điểm mà hướng bão và tần suất bão có sự thay đổi.
  • Thông thường tâm bão đều bắt đầu hình thành ở Thái Bình Dương và Biển Đông rồi di chuyển vào đấy liền.

+ Vào tháng 9 – 10, bãi thường di chuyển theo hướng Tây vào đất liền, trung bình khoảng 1 đến 1,7 cơn bão/ Tháng.
+ Vào tháng 7 – 8, bão thường di chuyển theo hướng Tây Bắc vào đất liền những với tần suất thấp hơn từ 0,3 đến 1,3 cơn bão/tháng.
+ Vào tháng 11 – 12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam vào đất liền với tần suất 0,3 đến 1 cơn bão/tháng.

* Quan sát bản đồ ta thấy: Vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão là vùng ven biển Trung Bộ (Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ).

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12