Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 123 – sgk địa lí 4

Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước?

Bài làm:

Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây:

  • Đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ
  • Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
  • Người dân cần cù lao động

Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản:

  • Vùng biển có nhiều cá, tôm và hải sản khác
  • Có nhiều hệ thống sông ngòi, kênh rạch để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nước ngọt.
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021