Nêu một số nét về trang phục và sinh hoạt của người dân Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 – sgk địa lí 4

Nêu một số nét về trang phục và sinh hoạt của người dân Tây Nguyên?

Bài làm:

Một số nét trang phục và sinh hoạt của người dân Tây Nguyên là:

Về trang phục: Nam thường đóng khố, Nữ thường quấn váy. Riêng ngày hội trang phục được trang trí hoa văn nhiều màu sắc, mang theo nhiều đồ kim loại.

Về lễ hội: Thường diễn ra vào mùa xuân hoặc sau vụ mùa thu hoạch. Tiêu biểu lễ hội cồng chiêng, hội đua voi, hội xuân, hội đam trâu, lễ ăn cơm mới…

Người Tây Nguyên rất yêu thích nghệ thuật, với các nhạc cụ độc đáo: đàn tơ-rưng, đàn krông–pút, cồng, chiêng ….

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021