Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 – sgk địa lí 4

Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?

Bài làm:

Vùng trung du Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp

  • Cây ăn quả: cam, chanh, dứa, vải…
  • Cây công nghiệp: cọ, chè…
  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021