Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ sgk Địa lí 4 Trang 98

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con học bài: “Đồng bằng Bắc Bộ”. Đây là đồng bằng lớn nhất ở miền Bắc và là vựa lúa lớn thứ hai của nước ta. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đồng bằng lớn nhất miền Bắc

 • Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác có đỉnh ở Việt Trì và cạnh đáy là đường bờ biển.
 • Đồng bằng Bắc Bộ được phù sa của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
 • Đây là đồng bằng lớn thứ hai của nước ta.
 • Đồng bằng rộng 15000 km2 với địa hình bằng phẳng và đang ngày càng mờ rộng ra biển.

CH: Em hãy chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam?

Trả lời:

 • Đồng bằng Bắc Bộ nằm ở phía Bắc nước ta, có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì (Phú Thọ), cạnh đáy là đường bờ biển.

2. Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ

 • Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều sông ngòi.
 • Ven các sông có đê ngăn lũ khá cao và vững chắc.

CH: Quan sát hình 1, em hãy tìm sông Hồng, sông Thái Bình và một số sông khác của đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ?

Trả lời:

 • Một số sông khác ở đồng bằng Bắc Bộ đó là: Sông Cầu, sông Đuống, sông Đáy, sông Thái Bình, sông Hồng.

CH: Em hãy cho biết đê có tác dụng gì?

Trả lời:

 • Đê có tác dụng ngăn lũ lụt vào mùa mưa, khi nước ở các hệ thống sông dâng lên cao.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 – sgk địa lí 4

Đồng băng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 – sgk địa lí 4

Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 25 lượt xem