Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em hãy nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 149 – sgk địa lí 9

Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em hãy nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nẵng?

Bài làm:

Một số ngành sản xuất của Đà Nẵng là:

  • Sản xuất vật liệu xây dựng: Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ
  • Dệt may: Vải may quần áo
  • Chế biến thủy sản: Hải sản (đông lạnh, khô).
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021