Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 79 – sgk địa lí 4

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn?

Bài làm:

Một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn là: vải thổ cẩm, gùi, giỏ mây, dao…Trong những mặt hàng đó, vải thổ cẩm là mặt hàng được nhiều khách du lịch ưa chuộng nhất.

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021