Hãy chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và nêu đặc điểm của dãy núi này?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 72 – sgk địa lí lớp 4

Hãy chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và nêu đặc điểm của dãy núi này?

Bài làm:

Vị trí dãy Hoàng Liên Sơn:

Đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn:

  • Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa Hồng và sông Đà.
  • Dãy núi chạy dài 180 km, rộng gần 30 km.
  • Có nhiều đỉnh nhọn sườn núi rất dốc ,thung lũng thường hẹp và sâu .
  • Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan – xi - păng là đỉnh núi cao nhất nước ta với độ cao 3143m và được xem là “nóc nhà” của Tổ quốc.
  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021