Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 89 – sgk địa lí 4

Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò?

Bài làm:

Thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò ở Tây Nguyên là do ở đây có nhiều đồng có tươi tốt để làm thức ăn.

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021