Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 – sgk địa lí 4

Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ?

Bài làm:

Đặc điểm tự nhiên đồng bằng Nam Bộ:

  • Đồng bằng Nam nằm ở phía nam của nước ta, là đồng bằng lớn nhất của đất nước.
  • Đồng bằng có điện tích 75000 km2 do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.
  • Đồng bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
  • Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, đất mặn cần được cải tạo.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021