Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 137 – sgk địa lí 4

Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung?

Bài làm:

Đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là mùa hạ thường khô nóng và bị hạn hán. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. Khu vực phía Bắc dãy núi Bạch Mã có mùa đông lạnh.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021