Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 – sgk địa lí 4

Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ?

Bài làm:

  • Địa hình: Đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng phẳng và đang tiếp tục được mở rộng ra biển.
  • Sông ngòi: Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều sông. Sông vào mùa hạ thường có nhiều nước, nước sông dâng lên gây ngập ở đồng bằng. Sông có nhiều phù sa (cát, bùn trong nước) nên nước sông quanh năm có màu đỏ.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021