Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ sgk Địa lí 4 Trang 116

 • 1 Đánh giá

Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta do phù sa của hai hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp. Bên cạnh hai hệ thống sông lớn, ở đây còn có rất nhiều các sông ngòi và kênh rạch chằng chịt. Để hiểu chi tiết hơn, chúng ta cùng đến với bài học sau đây.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đồng bằng lớn nhất của nước ta

 • Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Kông và sông Đồng Nai bồi đắp.
 • Có diện tích lớn hơn gấp ba lần đồng bằng Bắc Bộ
 • Địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, tuy nhiên có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo.

2. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

 • Đồng bằng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt
 • Hạ lưu của sông Mê Công chảy trên lãnh thổ nước ta (trên 200 km) và chia thành hai nhánh sông Tiền và sông Hậu đổ ra biển bằng chín cửa nên có tên là Cửu Long (chín con rồng).
 • Ở Tây Nam Bộ: Hằng năm vào mùa lũ, nước các sông dâng cao làm ngập một diện tích lớn, mang theo lượng phù sa màu mỡ. Mùa khô thiếu nước ngọt.
 • Ở Đông Nam Bộ: Có nhiều hồ lớn như Dầu Tiếng, hồ Trị An, hàng loạt sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

CH: Quan sát hình 2:

 • Tìm hiểu và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ?
 • Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít)?

Trả lời:

 • Một số sông lớn của đồng bằng Nam Bộ là: Sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Tây, sông Vàm Cỏ Đông..
 • Một số kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ là: Kênh Rạch Sỏi, kênh Tháp Mười, kênh Vĩnh Tế…
 • Như vậy ta thấy, ở đồng bằng Nam Bộ có nhiều sông ngòi và kênh rạch chằng chịt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 118 – sgk địa lí 4

Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 118 – sgk địa lí 4

Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 118 – sgk địa lí 4

Chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam: sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và các vùng: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 30 lượt xem