Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 118 – sgk địa lí 4

Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên?

Bài làm:

Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía Nam của nước ta

Đồng bằng được phù sa của hai hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp nên.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021