Em hãy nêu thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 105 – sgk địa lí 4

Em hãy nêu thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ?

Bài làm:

Để làm ra hạt gạo thơm ngon, người dân lao động đã phải trải qua nhiều công đoạn vất vả khác nhau.

Thứ tự các bước là: Làm đất ->Gieo mạ ->Nhổ mạ ->Cấy lúa ->Chăm sóc lúa ->Gặt lúa->Tuốt lúa ->Phơi thóc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021